Sunday, September 12, 2010

INTERNATIONAL NACİ TALAT PORTRAIT CARTOON EXHIBITION (CYPRUS)

ULUSLARARASI NACİ TALAT PORTRE KARİKATÜRLERİ SERGİSİ (KIBRIS)
INTERNATIONAL NACİ TALAT PORTRAIT CARTOON EXHIBITION (CYPRUS)
KONU:Naci Talat Portre Karikatürleri...
THEME:Naci Talat Portrait Cartoons...

NACİ TALAT ÖZGEÇMİŞ:10 Mart 1945 yılında, Mağusa'nın (Kıbrıs) Büyükkonuk köyünde doğdu. İlk veorta öğrenimini Lefkoşa'da tamamladıktan sonra 1962 yılında AnkaraUniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı. 1963 Toplumlararası Çarpışmalarnedeni ile ile tahsiline ara verip Erenköy Harekatı'na katıldı. 1971yılında, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında, Öğrencikuruluşlarında çeşitli kademelerde görev aldı. Kıbrıs Türk Ulusal ÖğrenciFederasyonu'nun ilk başkanlığını yaptı.1972 yılında Lefkoşa'da başladığı avukatlık mesleğine, milletvekiliseçldiği 1976 yılında ara verdi. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devletive 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Kurucu Meclislerinde Cumhuriyetçi TürkPartisi'nin temsilcisi olarak bulundu. Hiç ara vermeden 20 Haziran 1976,28 Haziran 1981, 23 Haziran 1985 tarihli genel seçimlerde milletvekiliseçildi. 6 Mayıs 1990 tarihli seçimde milletvekili seçildiği haldeiktidarın anti-demokratik uygulamalarını boykot etti, Meclis'egirmedi.1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin GenelSekreterliğini yapan Naci Talat, yaşamını Kıbrıs Türk Toplumunun barışve demokrasi mücadelesine adadı.Kıbrıs Türk siyasi yaşmına yön veren önemli siyasetçilerin başında gelenefsanevi lider, 26 Haziran 1991 tarihinde, Londra'da sevdiklerine vemücadelesine veda etti.

NACI TALAT BIOGRAPHY:He was born on March 10, 1945 in Buyukkonuk Village in Magusa. Aftercompleting his primary and secondary education in Nicosia, in 1962 he wentto University of Ankara Law School. He married Vesile Usar in 1969 and hada daughter and a son. He then graduated from Law School in 1971. He wasfluent in English and Greek and while he was a student, he took part invarious positions in student organizations. He was the first president ofthe Cypriot Turkish National Student Federation.When he was elected as a deputy of the Congress in June 1976, he took abreak from his job as a lawyer which he started in 1972. He was arepresentative of Cumhuriyetci Turk Partisi in the Founding Assembly ofKTFD (Turkish Federative State of Cyprus) in 1975 and (Northern CyprusParlementer Assembly) in 1983. Without any breaks, he was re-elected as adeputy after the June 1981 and June 1985 elections. After the May 1990election, even though he was elected as a deputy, he boycotted theanti-democratic practices and did not join the Congress.Between 1972 and 1991, Naci Talat was the Secretary General ofCumhuriyetci Turk Partisi, and he dedicated his life for the peace anddemocracy struggle of the Cypriot Turkish Community.This legendary leader, who was one of the most important politicians thatguided Cypriot Turkish political life, said his goodbyes to the struggleand the people who loved him, on June 26, 1991 in London.Even though years have passed since he passed away, Naci Talat's thoughts,voice, and image still continue to affect tens of thousands of people.

EN SON KATILIM:15 Ekim 2010
DEADLINE:15 October 2010

TEKNİK BİLGİLER:Ölçü: A4... En fazla 100-300 dpi... En fazla bir eser... Siyah-beyaz veyarenkli... Her katılımcı isim, soyisim, adres, telefon, e-posta adresiniyazacaktır...Karikatürler aşağıdaki e-posta adresine gönderilecektir:yeniakrep@kibris.net

TECHNICAL INFO:A4 Size… Max. 100-300dpi... Max. one entry…Black & white or colored, any style, any technique will be accepted…Name, address, tel, e-mail…All cartoonists can participate in festival through your own E-mail bysubmitting your cartoon to: yeniakrep@kibris.net

TELİF HAKLARI:Yarışmaya gönderilen tüm karikatürler, kart, poster, albüm, gazete,magazin, kitap ve benzeri tekniklerle basılıp çoğaltılabilecektir.Katılımcıların, bütün bu koşulları kabul ettikleri ve gönderdiklerieserlerin yeni baskısı veya kullanımı halinde, gelecekte herhangi bir malitazmin istemeyeceklerinin bilincinde oldukları kabul edilecektir.

COPYRIGHT:The cartoons will be displayed at or may be used for promotional purposes:cards,posters, catalogs, newspapers, magazine and books etc. Participantsare considered to have accepted all the conditions and are aware thattheir submissions may be reprinted and used without future monetarycompensation

ÖDÜLLER:Birincilik Ödülü (Plaket) Bir Kişiyeİkincilik Ödülü (Plaket) İki KişiyeÜçüncülük Ödülü (Plaket) Üç Kişiye

PRIZES:First Prize (Plaquet) To a person
Second Prize (Plaquet) Two persons
Third Prize (Plaquet) Three persons
SERGİ:Ekim 2010 (Naci Talat Vakfı, Lefkoşa Kıbrıs)

EXHIBITION:October 2010
Naci Talat Foundation (Nicosia - Cyprus)
DÜZENLEYİCİLER:KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ (FECO-KIBRIS)
NACİ TALAT VAKFIORGANIZATORS:
TURKISH CYPRIOT CARTOONISTS ASSOCIATION (FECO-CYPRUS)
NACI TALAT FOUNDATION
Naci Talat fotoğrafları için aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz:
Naci Talat photos, please visit the following web page:http://www.nacitalat.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home