Tuesday, February 17, 2009

2ND INTERNATIONAL OLIVE CARTOON CONTESTMUNICIPALITY OF KYRENIA - CYPRUS TURKISH CARTOONISTS ASSOCIATION 2009

PARTICIPATION REQUIREMENTS:
1-This contest and exhibition is open to all professional and amateurcartoonists of any nationality religion and background
…2-Subjects-Topics: Cartoons against detroying the olive trees, olive, oliveindustry, olive oil, olive branch, olive tree, cutting olive trees, benefitfrom olive etc...
3-The minimum and maximum sizes of each cartoon to be submitted must be A4and A3. Cartoons can be drawn in any colour… There shall be no frame norany bandages around the cartoons
…4-The cartoons must be original... Not photocopies...
5-The cartoons submitted to the contest which will be pre-elected will beput and exhibited on a web page for the attention and objection ofinternational cartoon associations to overcome copying and steeling… Anycartoon which is copied, stolen or awarded in other cartoon contest will bedisqualified
…6-All participants are allowed to submit maximum two cartoons… Name, surnameaddress, e-mail and telephone numbers of the participants must be writtenat the back of each cartoon… A short resume and photograph must also be attached
…7-All the cartoons must reach to the specified addresss till 01 JUNE 2009…The cartoonists themselves will be responsible from all losses, delays anddamages
…8-Being publicated or not is not important for the cartoons… The importantthing is that they should not be awarded in any contest
…9-All cartoons eligible for an award or not shall not be returned and shallbe stored in archive of the "Cyprus Inernational Catoon Museum."
10-Besides those cartoons which will be awarded, all the cartoons approvedby the selection committee will be pubicated in an album and exhibited inKyrenia Village during the 8th International Olive Festival.
11-The result of the contest will be announced in local newspapers
…The transfer and accomodation expenses of the cartoonists who will win thefirst three awards will be paid by the Municipality of Kyrenia
…Only the accomodation expenses of the cartoonists who will winparticular/distinctive awards will be paid by the Municipality of Kyrenia
…AWARDS: 1st Prize: 1.500 Euro+Gold Medal...2nd Prize: 1.000 Euro+ Silver Medal...3th Prize: 750 Euro+Bronz Medal...10 or 20 person Special Prize (Bronz Medal)
ADDRESS:KIBRIS TURK KARIKATURCULER DERNEGI(1. ULUSLARARASI "ZEYTİN KARİKATÜR YARIŞMASI)POSTA KUTUSU: 87., LEFKOŞA-KUZEY KIBRIS (VIA TURKEY)
E-MAIL:
cakmak@kibris.net

GİRNE BELEDİYESİKIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ
2. ULUSLARARASI ZEYTİN KARİKATÜR YARIŞMASI 2009
KATILIM KOŞULLARI:
1-Bu yarışma -din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın- amatör veya profesyoneltüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açıktır...
2-Konular: Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin,Zeytincilik, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin AğaçlarınKesilmesi, Zeytinin Yararları vd...
3-Yarışmaya gönderilecek eserler en AZ A4, en çok A3 ölçülerinde olmalıdır..Eserler herhangi bir renkte olabilir... Gönderilecek eserlerde çerçeve veyapaspartu olmamalıdır...
4-Yarışmaya gönderilecek eserler orijinal olacaktır... Fotokopi Kabuledilmeyecektir...
5-Yarışmaya gönerilen ve ön elemeden geçen karikatürler, uluslararası seçicikurul üyelerinin değerlendirmesine sunulmazdan önce, oluşturulacak bir websayfasında yayınlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer-taklit-çalıntıkarikatürlere karşı oluşturulan uluslararası organizasyonların dikkatine veitirazına getirilecektir... Herhangi bir karikatürün çalıntı-taklit veyabenzer olduğu veya daha önce başka bir yerde ödül aldığı tesbit edildiğitaktirde O karikatür yarışma dışı bırakılacaktır...
6-Yarışmaya sadece 2 eser ile katılmak mümkündür... Gönderilecek eserlerinarkasına isim ve adres yazılmalı, kısa özgeçmiş ve bir adet fotoğrafgönderilmelidir... Arzu Eden çizerler, telefon, fax, e-mail adreslerini deyazabilirler...
7-Eserler en geç 10 HAZİRAN 2009 tarihine dek belirtilen adrese posta ileulaştırılmış olmalıdır... Eserlerin gönderilmesinde meydana gelebilecekkayıp, gecikme ve hasardan çizeri sorumlu olacaktır...
8-Yarışmaya gönderilecek eserlerin yayınlanmış veya yayınlanmamış olmalarıönemli değildir... Gönderilecek eserler daha önce herhangi bir yarışmadaödül kazanmamış olmalıdır...
9-Gönderilecek karikatürler, ödül alsın veya almasın, geri iadeedilmeyecektir ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafındanoluşturulacak "Uluslararası Kıbrıs Karikatür Müzesi"nin arşivine kalacaktır…
10-Yarışmada ödül kazanan eserlerin yanısıra, seçici kurulun uygun göreceğieserler bir albüm halinde yayınlanacak ve "8. Uluslararası ZeytinlikFestivali" kapsamında Girne Belediyesi önündeki açık mekanda sergilenecektir
11-Yarışma sonuçları, seçici kurul tutanağı ile birlikte, ödül kazanançizerlere ve basın-yayın organlarına bildirilecektir... ·
Yarışmada ilk üç ödülü kazanan çizerlerinin ödül töreninekatılmaları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Girne Belediyesincekarşılanacaktır... ·
Özel Ödül kazanan çizerlerinin ödül törenine katılmaları kendiimkanlarınca sağlanacak; konaklama ve diğer giderler Girne Belediyesincetemin edilecektir...
ÖDÜLLER: 1. Ödül: 1.500 Euro+Altın Madalya...2. Ödül: 1.000 Euro+Gümüş Madalya...3. Ödül: 750 Euro+Bronz Madalya...10 veya 20 çizere Özel Ödül (Bronz Madalya)
ADRES:KIBRIS TÜRK KARİKATÜRCÜLER DERNEĞİ(1. ULUSLARARASI "ZEYTİN KARİKATÜR YARIŞMASI)POSTA KUTUSU: 87., LEFKOŞA-KUZEY KIBRIS

0 Comments:

Post a Comment

<< Home